مؤثر ترین آپشن های امان خودرو کدام اند؟

admin دسته‌بندی نشده

تو تحقیق سازمان آمار تلفات رانندگی آمریکا باتوجه به اظهارات بیمه، آپشن های حمایت و دستیار رانندگی خودرو های بی ام و از استاندارد های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ بررسی شدند. موضوع این است کدام ویژگی هر خودروباعث کاهش آمار تصادفات و جلوگیری مؤثر از حادثه شدید و کاهش آسیب های اکید شده است؟مقاله ی مرتبط:راهنمای تمامیت سیستم های امنیت و کمکی مدرن خودرو

این خودروها با سطح تجهیزات مختلف درون چهار دسته بررسی شدند: گروه اول، به سامانه ی هشدار اصابت از جلو و هشدار انحراف از مسیر مجهز بودند؛ دسته دوم، علاوه پیاده شدن موارد پیشین از ترمز خودکار اضطراری جلو استفاده می کردند؛ گروه سوم، علاوه بر محدودیت های دو گروه قبل، از کروزکنترل انطباقی بهره می بردند؛ قسمت قسمت کردن چهارم، بوسیله کامل ترین انفراد ها مجهز بودند که فرمان دهی خودکار بین خطوط و هشدار تردد داخل جلو و کنار خودرو را نیز شامل می شد.

نتایج نشان داد سامانه های پیشگیری تلاقی از جلو، قرین ترمز اضطراری خودکار و اعلام خطر عارضه از جلو، تو ترکیب با کروزکنترل انطباقی، تأثیر چشمگیری بر کاهش آمار تصادفات قطعی و آسیب های جدی گذاشته است. باوجوداین، سامانه های کمکی رانندگی بین خطوط و هشدار تردد بغل و جلو، چندان مؤثر واقع نشده اند.سطح تجهیزات ایمنیمیزان کاهش تصادفاتمیزان کاهش تصادفات شدیدمیزان کاهش آسیب های جدیهشدار تلاقی از جلو هشدار انحراف از مسیر ترمز اضطراری خودکار۵ درصد۱۱ درصد۱۶ درصدآپشن های فوق کروز کنترل انطباقی۶ درصد۲۷ درصد۳۷ درصدآپشن های زبر سامانه کمک رانندگی بین خطوط آژیر تردد از جلو و بغل۶ درصد۲۷ درصد۳۷ درصد

سامانه ی کمکی رانندگی بین خطوط مزیت بیشتری ارائه نکرد. این موضوع احتمالا بدین برهان است که در آزاد راه ها فعال می شود که درمقایسه با جاده های دیگر زنهار است. همچنین، زمانی وارد اجرا می شود که راننده آن را ازپیش کوشا کند.مقاله های مرتبط:خودروهای امروزی چگونه ضربات شاگرد از تصادف را جذب می کنند؟اتکای راننده به جهیز های ایمنی مدرن، خطرناک است

برابر گفته ی سازمان آمار تلفات رانندگی آمریکا، سامانه ی کمک رانندگی خودرو های بی ام و تاکنون درمقایسه با سامانه های ترقی یافته ی همکاری های دیگر داخل کاهش آمار تصادفات مرجح بوده است. این سامانه های آژیر سانحه با پیشرفت فن شناسی اتساع خواهد یافت. این خلقت که پیش خیس نیز تحقیق مشابهی روی خودرو های نیسان روگ ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ اجرا داده است، می گوید معاینه اخیر روی سامانه ی بی ام و، تاکنون جامع ترین مطالعه ای محسوب می شود که درزمینه ی سپرده های زنهار خودرو ها شامل کروزکنترل و سامانه ی معاون رانندگی بین خطوط ارتکاب شده است.بیشتر بخوانید:آمار مرگ شوفر داخل خودروهای شهری و کوچک بیشتر از شاسی بلند استآیا خودروهای برقی بوسیله اندازه ی کافی مصون هستند؟با فناوری پیشرانه ی مک لارن اسپیدتیل آشنا شوید۲۵ سال با سیستم ESC مرسدس بنزحداکثر سرعت خودروهای ولوو محدود می شود

شاید دوست داشته باشید:

زمان شارژ خودروهای الکتریکی به زودی کاهش می یابد

زمان شارژ خودروی الکتریکی احتمالاً به زودی کاهش می یابد و کارشناسان صنعتی خودروسازی پیش بینی می کنند که هنگام […]

چگونه پیشرانه عاری بادامک مصرف سوخت را کاهش می دهد؟

پیشرانه های احتراق تویی تاکنون نتوانسته اند تمام انتظاراتی که از آن ها می رود را به طور طولانی برآورده […]

معمول ترین ایرادات متخصص در خودروها

مقاله های مرتبط:راهنمای سودا خودرو کارکرده تو میان اغلب خودروها، ایرادات فنی مشترکی به چشم می خورند. بعضی از آن […]