سیستم روغن کاری خودرو چگونه کار می کند؟

admin دسته‌بندی نشده

پیشرانه ی خودروها قطعات متحرک بیش زیادی دارد که با یکدیگر درتماس اند. همان طورکه احتمالا می دانید، هرگاه سطح دو جسم سریع الحرکه با یکدیگر درتماس باشد، براثر نیروی اصطکاک علاوه بر تکثیر دمای دو جسم، سطوح آن ها دچار خوردگی و مالش می شود. به علاوه، نیروی اصطکاک امکان پذیر است سبب اتلاف کارمایه در پیشرانه ها شود. در این وضعیت، بهینه و مؤثرترین رویه بخاطر جلوگیری از ساختن سایش و افزودن دما و اتلاف انرژی، مصرف از روان کارها است. چربی بوسیله عنوان یکی از انواع روان کارهای مایع داخل پیشرانه ی خودروها حیات دارد. این روغن ازطریق جهیز چربی کاریِ تعبیه شده در پیشرانه به بخش های حیاتی پمپ می شود تا بتواند وظایف خویشتن را به بهینه شکل انجام دهد.

عمده ترین وظایف و مزایای کاربرد از روغن و سیستم چربی کاری تو پیشرانه ی خودروها عبارت اند از:به حداقل رساندن اتلاف قدرت شاگرد از مالش میان قطعات متحرککاهش ساییدگی و خوردگی سطوح و قطعاتخنک کاریکاهش ارتعاشات پیشرانهتمیزکاری قطعات پیشرانهکمک بوسیله مهروموم رینگ پیستون به ترانه جلوگیری از رسوخ گازهای درون سیلندر

سیستم روغن کاری از هفت تقدیر مهم تشکیل شده است که درادامه، آن ها را معرفی می کنیم.سینی روغن (کارتل)

محفظه ای است که روغن موتور داخل طی خاموش وجود داشتن پیشرانه در آن جمع می شود. این محفظه معمولا تو پایین ترین تقدیر پیشرانه قرار دارد و به نشانی منبع ذخیره ی چربی ایفای نقش می کند. با توجه به محل قرارگیری کنسرسیوم و احتمال برخوردش با ناهمواری ها و موانع موجود تو جاده ها، مهندسان برای جلوگیری از سوراخ شدن آن پوششی محافظ تو زیر این قطعه نصب می کنند. حجم روغن در پیشرانه های متنوع متفاوت است؛ اما بوسیله طور متعارف پیشرانه های امروزی چهار تا هشت لیتر روغن نیاز دارند. به طور کلی، دو نوع محفظه ی کنسرسیوم وجود دارد که بنابر نقشه کشی پیشرانه و جنس عملکردش از یکی از آن ها استفاده می شود.محفظه ی کارتل تَر

اکثر خودروهای موجود تو بازار بوسیله محفظه ی کنسرسیوم تَر مجهزند. محفظه ی کارتل تَر در پایین ترین قسمت پیشرانه تعبیه می شود تا بتواند بوسیله سهل ترین راه ممکن روغنی را جمع آوری کند که از پیشرانه بازمی گردد. مزیت این سیستم خرج ی ساخت کمتر و سهولت ساخت و تعمیر است. سیستم کنسرسیوم تَر خویشتن به سه قسمت قسمت کردن ی کوچک پر حرارت تقسیم می شود که عبارت اند از:۱. سیستم روغن کاری پاششی

تو این سیستم، قاشقک های تعبیه شده داخل انتهای درپوش یاتاقان های میل لنگ بوسیله دون پیستون پاشیده می شود. عملکرد این جهیز بدین شکل است که با هر چرخش کام لنگ، قاشقک ها درون حوضچه ی روغن فرومی قضیه و روغن را بوسیله تحت پیستون پرتاب می کنند. این سیستم بخاطر پیشرانه های کوچک مناسب است؛ ولی ایرادهای بنیادی آن عایق از آن می شود که به نشانی سیستم پرطرفدار شناخته شود. نبود دقت در روغن طرز کار و وابستگی زیاد بوسیله مقیاس روغن موجود در حوضچه و احتمال چربی مفید متجاوز ازحد یا کمتر از قطع مشروع از معضلات این سیستم محسوب می شود. به علاوه، نوع چربی استفاده شده در این سیستم بسیار اساسی است؛ چراکه ویسکوزیته ی آن خیر آن قدر کمینه باید باشد که امکان تشکیل فیلم روغن میان سطح پیستون و سیلندر وجود نداشته باشد و نه آن قدر زیاد باشد که جهت اضافه دما داخل پیستون شود. فیلترکردن مداوم چربی داخل این سیستم حیاتی است.۲. سیستم روغن کاری پاششی و زیرفشار

این جهیز تلفیقی از روغن کاری پاششی و زیرفشار است. در این سیستم، روغن را پمپ به میل لنگ و اشتیاق سوپاپ ارسال می کند تا بتواند یاتاقان ها و شیارهای موجود را روغن کاری کند. افزون براین، اندکی از چربی را نازل ها یا قاشقک های تعبیه شده روی یاتاقان ها، میله ها، گژن پین، رینگ پیستون و سیلندرها می پاشد.۳. جهیز روغن کاری زیرفشار

در این سیستم، پمپ روغن شهریه ی روغن موثر زیرفشار را برعهده دارد. در این سیستم، پمپ، چربی را از حوضچه می مکد و به سمت فیلتر می فرستد. روغن پس از گذر از فیلتر، از شیر انتظام فشار گذر داده می شود تا فشار بوسیله استاندارد معیار برسد. پس از این مرحله، روغن به تمامی قسمت ها نظیر یاتاقان ها، شیارهای تعبیه شده در پیشرانه، خواهش لنگ و میل سوپاپ ارسال می شود. در این چرخه، حس گر تنگ کردن چربی تعبیه شده که وظیفه اش کنترل ثانیه ای مدل فشار چربی است. درصورت افت فشار روغن، چراغ هشداری روی صفحه ی کیلومترشمار واضح خواهد شد.محفظه ی کارتل خشک

همان طورکه از اشتهار این سیستم نمودار است، در محفظه ی کارتل این سیستم روغن وجود ندارد. درحقیقت، محفظه ی کارتل داخل این سیستم بسیار کوچک است و در ذیل پیشرانه، فضای آزاد اضافی وجود دارد. این امر به مهندسان امکان می دهد ارتفاع خودرو را کاهش دهند و تاحدامکان مرکز سنگینی خودرو را به زمین نزدیک کنند و درنتیجه، چسبندگی و فرمان پذیری خودرو اضافه می یابد. در این سیستم، پمپ وظیفه ی تهی سازی ی کارتل و انتقال چربی آن به حقیقت خارجی را برعهده دارد. تخلیه ی کامل روغن کارتل نیز باعث می شود هوای گیرافتاده در محفظه ی خواست ازار تهی سازی شود. به علاوه، مصرف از این سیستم سبب می شود که روغن از نسب خارجی به مایه ی پمپی دیگر بوسیله پیشرانه و یخ ساز روغن منتقل شود. فشار چربی در این سیستم بین سه تا هشت بار متغیر است. از جهیز محفظه ی خشک کارتل بیشتر در اَبَرخودروها و خودروهای سنگین استفاده می شود.پمپ روغن

پمپ روغن مایه ای است که کمک می کند چربی داخل پیشرانه و تمامی اجزای متحرکِ حاجت به روغن کاری، جریان یابد. معمولا پمپ روغن دون محفظه ی غبطه لنگ و نزدیک محفظه ی کارتل راحتی دارد. پمپ با مکش روغن از محفظه ی کارتل، چربی را به سمت فیلتر هدایت می درنگ و از آنجا به قسمت های مختلف پیشرانه ارسال می شود. در بیشتر خودروها، پمپ چربی به مراد لنگ متصل است و نیروی لازمش را ازطریق چرخش میل لنگ تأمین می کند.فیلتر چربی

با گذشت زمان و حیات اصطکاک اجتناب ناپذیر میان اجزای پیشرانه، به مرور ذرات آلودگی و قطعات ریز فلز و سراب بیدار روغن می شود. این آلودگی ها می توانند جهت گیرکردن یاتاقان ها و آسیب به قطعات متحرک و از همه بنیانی تیز ازکارافتادن پمپ روغن شوند. بوسیله همین دلیل و با توجه به حس نقش روغن و پمپ، در خط مَکِش پمپ صافی استراحت دارد تا بتواند چربی عاری از آلودگی را از محفظه ی کنسرسیوم مکش کند. افزون براین، چربی پس از عبور از پمپ، به فیلتر حساس ارسال می شود تا کامل ناخالصی ها از آن جدا و روغن بدون از آلودگی بوسیله پیشرانه ارسال شود.شیر انتظام تنگ کردن

پس از عبور روغن از فیلتر، شیر تنظیم فشار مواجب ی کنترل تنگ کردن روغن و جلوگیری از افزایش ضیق آن را برعهده دارد. افزودن کنترل نشده ی ضیق روغن می تواند بخش شدن اتصالات هیدرولیکی و حتی آسیب به حصه های حساس پیشرانه را سبب شود.خنک کننده ی روغن

نحوه ی عملکرد یخ کننده ی روغن امین مشابه رادیاتور خودرو است. وظیفه ی خنک کننده کاهش دمای روغن بازگشتی از پیشرانه است. این وسیله با انتقال گرمای چربی بوسیله سیال واسط (آب خواه هوا) سبب کاهش دمای روغن و کنترل ویسکوزیته و درنتیجه، افزایش کارایی آن می شود. از این وسیله اغلب داخل خودروهای مسابقه ای و اَبَرخودروها و خودروهای وزین مصرف می شود.سوراخ ها و مسیرهای عبور روغن

همان طورکه پیش تر اشاره شد، هدف از به کارگیری سیستم روغن کاری کاهش اصطکاک و دما در پیشرانه است. به همین قصد و برای رساندن هرچه سریع تر و بهتر روغن به دورترین نقاط پیشرانه، سازندگان شیارها و سوراخ ها و مسیرهای مرتبط باهم را درون سیلندرها و سایر قطعات پیشرانه ایجاد می کنند تا روغن بتواند با عبور از آن ها وظایفش را به نواخت انجام دهد. این مسیرها ازطریق مته کار کننده و ریخته گری خلق کردن می شوند.نشانگر وضعیت چربی

باتوجه بوسیله حساسیت نقش چربی و چربی کاری، حسگر استاندارد فشار چربی وظیفه ی پایش دم ای تنگ کردن چربی را برعهده دارد. به محض کاهش ضیق روغن از استاندارد استاندارد، این نشانگر وضعیت را به راننده اطلاع می دهد تا موقت با متوقف کردن خودرو از بُروز صدمات جدی و پرهزینه جلوگیری شود.

دانلود

حال که با وظایف و اجزا و روند روغن کاری در خودروها آشنا شدیم، قصد داریم با مایه ی وجود این سیستم، یعنی روغن، بیشتر آشنا شویم. ویژگی ها و گوناگون آن را وارسی و تقلا می کنیم به تمامی پرسش های پاسخ دهیم که احتمالا داخل ذهنتان حیات دارد.انواع روغن

روغن موتور در دو نوع نفت محور و قلابی تولید می شود. روغن ها معمولا ترکیبی از فرمول های کیمیایی مختلف، بسان هیدروکربن ها و پلی اینترنال الفین ها و پلی آلفا الفین ها هستند. یکی از مشخصه های اساسی فیزیکی روغن ها ویسکوزیته یا گران روی آن ها است. چربی اتومبیل باید به اندازه ای ضخیم باشد که بتواند به احسان سطوح را بپوشاند و به اندازه ای باید سیال باشد که بتواند به سادگی از شیارها و لوله های باریک گذر کند. ویسکوزیته ی روغن ها تابعی از گرمی است. تو اکثر روغن ها با اضافه دما ویسکوزیته کاهش و با کاهش حرارت ویسکوزیته افزایش می یابد. به همین دلیل، روغنی که درون پیشرانه ها استفاده می شود، تو بازه ی وسیعی از دماها عملکرد مناسبی باید داشته باشد تا در گرمای تابستان و سرمای زمستان خودرو دچار مشکل نشود.

اکثر خودروهای موجود در میدان از چربی های نفت پایه استفاده می کنند؛ اما روغن مناسب خودروهای بوسیله روزتر، بوسیله ویژه خودروهای اسپرت، روغن های بدلی (سینتتیک) است. چنانچه بدون معارفه از پیشنهاد همکاری سازنده ی خودرو جنس روغن را تعویض سنخ چربی کنید، بوسیله گمان بسیار بسیار پیشرانه ی خودرو خویشتن را دستخوش مشکل خواهید کرد. جوهر این است روغن های مصنوعی فقط کم قیمت پیشرانه هایی هستند که به نعوظ خاص بخاطر راندمان با این سنخ روغن نقشه کشی شده اند. از شایع ترین مشکلاتی که ممکن است با این ادا بخاطر پیشرانه به وجود بیاید، چربی سوزی و مشاهده ی خروج دود آبی از اگزوز است.گرید روغن

اگر تابه حال به قید روغن اتومبیل نگاه کرده باشید، حتما ملتفت اعداد و ارقام چاپ شده روی آن شده اید. این اعداد مبین گرید روغن هستند و ازطریق آن می توانید روغن مناسب پیشرانه ی خود را انتخاب کنید. گرید روغن ها را اجتماع ی مهندسان خودرو (Society of automotive Engineers) گلچین می یواش که حروف SAE درج شده درون گرید روغن ها برگرفته از همین نکته است.

جامعه ی مهندسان خودرو (SAE) گرید هر روغن را با دو عدد تقریر می کند. عدد اول بیانگر استاندارد ویسکوزیته در دمای پایین و مغز دوم بیانگر ویسکوزیته درون دمای بالا (معمولا متوسط دمای راندمان پیشرانه) است. برای مثال، روی ظرف چربی عبارت SAE 10W-40 حک شده است. 10W اظهار می درنگ ویسکوزیته ی این روغن در دمای پایین برابر دَه و تو دمای پشته موافق چهل است.

تقسیم بندی گرید چربی ها از صفر آغاز می شود و با فواصل پنج تا دَه تایی افزایش می یابد. برای مثال، احتمالا چربی هایی با گریدهای ۰، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۴۰، ۵۰، خواه ۶۰ دیده اید. پس از اعداد ۰، ۵، ۱۰، ۱۵ یا ۲۵، حرف W نوشته شده که بیانگر زمستان است. هرچه عدد قبل از حرف W کوچک مرطوب باشد، آن چربی داخل دماهای پایین بهتر جریان می یابد یا به بیانِ دیگر، ویسکوزیته ی کمتری دارد.

استعمال از روغن های چهارفصل در خودروهای امروزی امری عادی است. تو ترکیب این روغن ها، افزودنی هایی حیات دارد که به آن ها رخصت می دهد تو بازه های فراخ تری از دما عملکرد مناسبی داشته باشند. استفاده از این روغن ها مالک خودرو را از تعویض روغن با دگرگونی جزئي از جمله بی نیاز می کند.روغن های حاوی افزودنی

چندی از تولیدکنندگان چربی موتور، روغن هایی بوسیله سبد تولیدات خویشتن افزوده اند که حاوی ترکیبات شیمیایی مختلف به منظور تمیزکردن قطعات تویی پیشرانه و جلوگیری از خوردگی و خنثی سازی ترکیبات اسیدی است.

برای مثال، تا سال ۱۹۷۰ استفاده از اختلاط مولیبدیوم دی سولفید در روغن اتومبیل برای کاهش اصطکاک و زنگ زدگی رایج وجود. بوسیله علاوه، داخل گذشته به سبب وجود سرب درون بنزین ها استفاده از روغن های حاوی ترکیبات روی امری معمولی محسوب می شد. باوجوداین، همچنان نقش بهبوددهنده ی بسیاری از افزودنی ها ازلحاظ علمی اثبات نشده و شاید فقط استراتژی بازاریابی تولیدکنندگان برای سودا بیشتر محصولات باشد.چگونه از سلامت سیستم روغن کاری مطمئن شویم؟

برای آنکه مصونیت پیشرانه ی خودرو وجهه شود، باید به نعوظ مرتب سیستم روغن کاری کنترل و درصورت لزوم چربی و فیلتر روغن تعویض شود. به محض مشاهده ی لکه های روغن در دامن خودرو، باید بوسیله مکانیک مراجعه کنید تا محل رسوخ را ظاهر و ایراد را رفع کند. درصورت بی توجهی به این موضوع، ظن تهی شدن روغن موتور و درنتیجه، بُروز صدمات شدید بوسیله پیشرانه وجود دارد. در این وضعیت، نفقه ی مرمت یا تعویض قطعات بسیار بیشتر از هزینه ی تعمیر سیستم روغن موثر خواهد بود. زمان تعویض روغن خودرو با توجه بوسیله جنس خودرو و نوع روغن و معیار استعمال از خودرو متفاوت است؛ اما بوسیله طور معمول هر پنج هزار تا دَه هزار کیلومتر باید روغن و فیلتر آن تعویض شود.بیشتر بخوانید:همگی چیز درباره جهیز پاشش سوخت و انژکتور خودروفناوری جدید هیوندای برای کاهش نوا در اتاقک خودروآینده خودروهای پرنده و خودران از اصطلاح مدیران تویوتا و مرسدس بنزسقف کانورتیبل خواه جمع شونده خودرو چگونه فرمان می کند؟نسخه آزمایشی نیسان بافت ۶۸۰ نیوتن متر گشتاور دارد

شاید دوست داشته باشید:

چگونه مدیریت حرارتی زمان شارژ خودرو برقی را کاهش می دهد؟

باتوجه به ورود شارژرهای بسیار سریع ۸۰۰ ولت ۳۵۰ کیلووات به اروپا، چه چیز دیگری برای کاهش زمان جایگاه های […]

داخل رانندگی آفرود مسیرهای آبی، به چه نکاتی باید توجه کرد؟

گذر از مسیرهای آبی یکی از مسائل مهم تو آفرود است که نباید آن را مشت ِکم گرفت. اگر مجبور […]

جعبه دنده دستی هوشمند کیا چگونه فقره می کند؟

پس از معرفی خودرو کیا ریو ۲۰۲۱ بخاطر راسته اروپا، صندوق دنده ی دستی جدید کیا همچنین معرفی شد که […]